ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Αρχική Σελίδα  /  Βάση πληροφοριών

Βάση πληροφοριών

Σε συνέχεια της Ανακοίνωσης μας ημερομηνίας 03 Δεκεμβρίου 2021, το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας σας υπενθυμίζει ότι από τις 06 Δεκεμβρίου 2021 έχει τεθεί σε εφαρμογή το έντυπο ΗΕ67 το οποίο είναι Δήλωση Συμβούλου της εταιρείας για τη μη καταχώρηση Ετήσιων Εκθέσεων και τη μη καταβολή Ετήσιου Τέλους της εταιρείας. Το έντυπο μπορεί να υποβληθεί δια χειρός ή ταχυδρομικώς στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας.  περισσότερα
Σύνολο Εγγεγραμμένων Επιχειρηματικών Οντοτήτων κατά τις 31/01/2023 photo
Η πιο πάνω γραφική παράσταση απεικονίζει τον συνολικό αριθμό των επιχειρηματικών οντοτήτων που ήταν εγγεγραμμένες, στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών, κατά την 31 Ιανουαρίου 2023.  περισσότερα
Εγγραφή επιχειρηματικών οντοτήτων μέχρι τις 31/12/2022 photo
Οι πιο πάνω γραφικές παραστάσεις απεικονίζουν τον αριθμό των επιχειρηματικών οντοτήτων που εγγράφηκαν, στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών, κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2022, συνολικά και σε μηνιαία βάση  περισσότερα
Κυριότερες καταχωρίσεις στο μητρώο και υπηρεσίες μέχρι τις 31/12/2022 photo
Η γραφική παράσταση απεικονίζει τις κυριότερες καταχωρίσεις στο μητρώο και υπηρεσίες που υποβλήθηκαν, κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2022, συνολικά και σε μηνιαία βάση.  περισσότερα
Το ΤΕΕΔΙ σε συνέχεια της ανακοίνωσης του ημερ. 28/11/2022 με θέμα την Αναστολή Πρόσβασης στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων για το ευρύ κοινό...  περισσότερα
Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωτικό Δελτίο

Κάντε ανασκόπηση στο ενημερωτικό δελτίο του Κλάδου Εταιρειών

Επίσημη Εφημερίδα

Επίσημη Εφημερίδα

Ενημερωθείτε ως προς τις δημοσιεύσεις του Εφόρου Εταιρειών στην Επίσημη Εφημερίδα

go to top