ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Εκδηλώσεις

Διαδικτυακά εκπαιδευτικά εργαστήρια για την εφαρμογή της 2ης δέσμης εντύπων

Στα πλαίσια υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης για τον εκσυγχρονισμό του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας διοργάνωσε διαδικτυακά εκπαιδευτικά εργαστήρια για την εφαρμογή της 2ης δέσμης των νέων εντύπων του Κλάδου Εταιρειών, ως ακολούθως:

  • Τρίτη 22/06/21, 09:00 – 15:00
  • Τρίτη 29/06/21, 09:00 – 15:00
  • Πέμπτη 2/09/21, 09:00 – 15:00
  • Πέμπτη 9/09/21, 09:00 – 15:00

Τα υπό αναφορά εργαστήρια απευθύνονταν προς το επιχειρηματικό κοινό (προσελκύοντας το ενδιαφέρον πέραν των 1500 ατόμων), με απώτερο σκοπό την κατανόηση και αποτελεσματικότερη εφαρμογή των εντύπων της 2ης δέσμης, όπως φαίνονται στον κατάλογο που παρατίθεται πιο κάτω.

Τα νέα έντυπα αποτελούν μέρος του νομοθετικού μεταρρυθμιστικού πακέτου, που δημοσιεύτηκε στις 18/12/2018, και αποσκοπεί, αφενός, στην απλοποίηση των διαδικασιών του Κλάδου Εταιρειών και, αφετέρου, στη διασφάλιση της επαρκούς και έγκαιρης επικαιροποίησης του μητρώου του Εφόρου Εταιρειών.

Απώτερος σκοπός του ανασχεδιασμού των εντύπων είναι η μείωση του χρόνου διεκπεραίωσής τους, διαμέσου μεταξύ άλλων, των πιο κάτω αλλαγών:

  • Απλοποίηση εντύπων
  • Ενοποίηση συσχετιζόμενων εντύπων
  • Δημιουργία νέων εντύπων για υποστήριξη υφιστάμενων αλλά και νέων υπηρεσιών
  • Εμπλουτισμός με επεξηγηματικές σημειώσεις
  • Διασφάλιση της εγκυρότητας των υποβληθέντων στοιχείων με την εισαγωγή υπεύθυνης δήλωσης
  • Προσαρμογή εντύπων σε συμπληρώσιμη μορφή (PDF editable)

Παράλληλα, με τη 2η Δέσμη, τίθεται σε ισχύ μία από τις σημαντικότερες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις. Η διοικητική επαναφορά εταιρείας που έχει διαγραφεί από τον Έφορο Εταιρειών για λόγους μη συμμόρφωσης, η οποία δύναται να επανεγγραφεί, με απλοποιημένη διαδικασία, χωρίς διάταγμα δικαστηρίου.

Ομιλητές των εργαστηρίων ήταν ο κ. Κύπρος Ιωαννίδης και ο κ. Μιχάλης Γεωργίου του δικηγορικού γραφείου Χατζηαναστασίου Ιωαννίδη Δ.Ε.Π.Ε., μέλος του δικτύου Deloitte Legal, που ήταν υπεύθυνο για τον ανασχεδιασμό των εντύπων καθώς και την ετοιμασία των σχετικών νομοσχεδίων / κανονισμών, στη βάση σύμβασης που υπογράφτηκε μεταξύ του δικηγορικού γραφείου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ακολουθεί η παρουσίαση των εν λόγω εργαστηρίων.

go to top