ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Νέα

Από 1η Ιουνίου η πρόσβαση του κοινού και των υπόχρεων οντοτήτων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ανακοινώνει ότι από την 1η Ιουνίου 2022 το ευρύ κοινό, καθώς και οι υπόχρεες οντότητες, θα μπορούν να λαμβάνουν πληροφόρηση από το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων των Εταιρειών και άλλων Νομικών Οντοτήτων, κατόπιν γραπτού αιτήματος στο Τμήμα και έναντι τέλους €3.50 ανά εταιρεία ή συνεταιρισμό.

Μέχρι σήμερα, πρόσβαση στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων έχουν μόνο οι αρμόδιες και διωκτικές αρχές, όπως ΜΟΚΑΣ, Αστυνομία, Κεντρική Τράπεζα κ.λπ.

Η πληρωμή για την πληροφόρηση θα γίνεται στο ταμείο του Τμήματος και στο υποβληθέν αίτημα θα πρέπει, πέραν του ονόματος και του αριθμού εγγραφής της εταιρείας ή άλλης νομικής οντότητας, να αναγράφεται απαραίτητα και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για σκοπούς απάντησης.

 

 

Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας

24 Μαΐου 2022

go to top