ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Νέα

Διεξαγωγή Διαδικτυακών εκπαιδευτικών εργαστηρίων εφαρμογής της 2ης δέσμης των νέων εντύπων

Στα πλαίσια υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης για τον εκσυγχρονισμό του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοινώνει τη διοργάνωση του 2ου γύρου διαδικτυακών εκπαιδευτικών εργαστηρίων για την εφαρμογή της 2ης Δέσμης των νέων εντύπων του Κλάδου Εταιρειών που δημοσιεύτηκαν στις 18.12.2018 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με τους πιο κάτω τροποποιητικούς Κανονισμούς:

  • Οι περί Εταιρειών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018
  • Οι περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018

Οι πιο πάνω τροποποιητικοί Κανονισμοί, αποτελούν σημαντική νομοθετική μεταρρύθμιση που προωθείται στα πλαίσια εκσυγχρονισμού και αναδιοργάνωσης του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών, διαμέσου πρωτίστως του ανασχεδιασμού των εντύπων που αποσκοπεί, αφενός, στην απλοποίηση των διαδικασιών του Κλάδου Εταιρειών και, αφετέρου, στη διασφάλιση της επαρκούς και έγκαιρης επικαιροποίησης του μητρώου του Εφόρου Εταιρειών.

Τα ανασχεδιασμένα έντυπα τίθενται σε εφαρμογή σταδιακά με την εφαρμογή των αναγκαίων τροποποιήσεων στα πληροφορικά συστήματα, δημοσιεύοντας σχετική γνωστοποίηση του Εφόρου Εταιρειών στην Επίσημη Εφημερίδα.

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών προτίθεται να θέσει σε ισχύ τον Σεπτέμβριο του 2021 την 2η Δέσμη εντύπων ως φαίνεται στον κατάλογο που παρατίθεται πιο κάτω.

Με τη 2η Δέσμη, τίθεται σε ισχύ μία από τις σημαντικότερες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις. Η διοικητική επαναφορά μέσω της οποίας, εταιρεία που έχει διαγραφεί από τον Έφορο Εταιρειών λόγω μη συμμόρφωσης, δύναται να επανεγγραφεί με απλοποιημένη διαδικασία χωρίς διάταγμα δικαστηρίου.

Για τη διευκόλυνση των χρηστών μας και την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των εντύπων, το Υπουργείο προγραμματίζει διαδικτυακά εκπαιδευτικά εργαστήρια προς το επιχειρηματικό κοινό ως ακολούθως:

  • Τρίτη 22/06/21, 09:00 – 15:00
  • Τρίτη 29/06/21, 09:00 – 15:00
  • Πέμπτη 2/09/21, 09:00 – 15:00
  • Πέμπτη 9/09/21, 09:00 – 15:00

Ομιλητές / εκπαιδευτές των εργαστηρίων είναι ο κ. Κύπρος Ιωαννίδης και ο κ. Μιχάλης Γεωργίου του δικηγορικού γραφείου «Χατζηαναστασίου Ιωαννίδη Δ.Ε.Π.Ε.» (μέλος του δικτύου Deloitte Legal), το οποίο υλοποίησε τον ανασχεδιασμό του συνόλου των εντύπων καθώς και τον καταρτισμό των σχετικών νομοσχεδίων /Κανονισμών.

Προσκαλείστε όπως εγγραφείτε ηλεκτρονικά στα πιο κάτω διαδικτυακά εργαστήρια:

Σημειώνεται ότι υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βάσει της ημερομηνίας εγγραφής.

Οι ηλεκτρονικές εγγραφές για τα διαδικτυακά εργαστήρια που θα πραγματοποιηθούν τον Σεπτέμβριο θα ανακοινωθούν εν ευθέτω χρόνο.

go to top