ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver

Νέα

Διοργάνωση διαδικτυακών εκπαιδευτικών εργαστηρίων για την εφαρμογή της 1ης δέσμης εντύπων

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ανακοινώνει ότι, διοργανώνονται διαδικτυακά εκπαιδευτικά εργαστήρια για την εφαρμογή της 1ης Δέσμης των νέων εντύπων του Κλάδου Εταιρειών που δημοσιεύτηκαν στις 18.12.2018 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με τους πιο κάτω τροποποιητικούς Κανονισμούς:

  • Οι περί Εταιρειών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018
  • Οι περί της Μεταφοράς Εγγεγραμμένου Γραφείου Εταιρειών εντός και εκτός της Δημοκρατίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018
  • Οι περί Ευρωπαϊκής Δημόσιας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (SE) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018

Οι πιο πάνω τροποποιητικοί κανονισμοί, οι οποίοι είναι μέρος του νομοθετικού πακέτου που δημοσιεύτηκε στις 18/12/2018, αποτελούν σημαντική νομοθετική μεταρρύθμιση που προωθείται στα πλαίσια εκσυγχρονισμού και αναδιοργάνωσης του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών, διαμέσου πρωτίστως του ανασχεδιασμού των εντύπων που αποσκοπεί, αφενός, στην απλοποίηση των διαδικασιών του Κλάδου Εταιρειών και, αφετέρου, στη διασφάλιση της επαρκούς και έγκαιρης επικαιροποίησης του μητρώου του Εφόρου Εταιρειών.

Τα ανασχεδιασμένα έντυπα τίθενται σε εφαρμογή σταδιακά με την εφαρμογή των αναγκαίων τροποποιήσεων στα πληροφοριακά συστήματα, δημοσιεύοντας σχετική γνωστοποίηση του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη στη Επίσημη Εφημερίδα.

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών προτίθεται να θέσει σε ισχύ στις αρχές του 2021 την 1η Δέσμη εντύπων ως φαίνεται στον κατάλογο που επισυνάπτεται στην Ανακοίνωση αυτή.

Στα πλαίσια της προσπάθειας διευκόλυνσης των χρηστών μας και της αποτελεσματικότερης εφαρμογής των εντύπων, το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών προγραμματίζει εκπαιδευτικά εργαστήρια προς το επιχειρηματικό κοινό. Προσκαλείστε όπως δηλώσετε συμμετοχή ηλεκτρονικά (η- έντυπο εγγραφής) μέχρι τις 19/11/20 σε ένα από τα πιο κάτω διαδικτυακά εργαστήρια:

  • Τρίτη 24/11/20,   14:30 -18:30
  • Πέμπτη 26/11/20, 9:00 -13:00
  • Τρίτη 1/12/20,     14:30 -18:30
  • Πέμπτη 3/12/20,   9:00 -13:00

η- έντυπο εγγραφής

go to top