ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Νέα

Εγγραφή Επιβαρύνσεων

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης για το πιο πάνω θέμα με ημερομηνία 08 Ιανουαρίου 2019, το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη ανακοινώνει ότι, μετά από διευκρίνιση στην προηγούμενη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα αναφορικά με το άρθρο 90 του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113, θα γίνονται αποδεκτές για εγγραφή, επιβαρύνσεις που αναφέρονται σε ενεχυρίαση πιστοποιητικών μετοχών ξένων εταιρειών, ή επιβαρύνσεις που απορρέουν από αυτές, όπως ήταν και η πρακτική η οποία ακολουθούσε το Τμήμα πριν από την γνωμάτευση.

Σημειώστε ότι θα συνεχίσουν να μην γίνονται αποδεκτές, επιβαρύνσεις που αναφέρονται σε ενεχυρίαση πιστοποιητικών μετοχών εταιρειών που είναι εγγεγραμμένες στη Κύπρο, ή επιβαρύνσεις που απορρέουν από αυτές.

ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ

15 Μαρτίου 2019

go to top