ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver

Νέα

Εφαρμογή της 1ης Δέσμης Εντύπων

Σε συνέχεια της Ανακοίνωσής μας ημερομηνίας 11/11/2020, το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ανακοινώνει ότι, από τις 12 Φεβρουαρίου 2021, τίθεται σε εφαρμογή η 1η Δέσμη των νέων και ανασχεδιασμένων εντύπων του Κλάδου Εταιρειών στη βάση των πιο κάτω Γνωστοποιήσεων της Αν. Εφόρου Εταιρειών, που δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 22/1/2021:

Τα εν λόγω έντυπα, τα οποία αποτελούν μέρος του νομοθετικού πακέτου που δημοσιεύτηκε στις 18/12/2018, αποτελούν σημαντική νομοθετική μεταρρύθμιση που προωθείται στα πλαίσια εκσυγχρονισμού και αναδιοργάνωσης του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών, που αποσκοπεί, αφενός, στην απλοποίηση των διαδικασιών του Κλάδου Εταιρειών και, αφετέρου, στη διασφάλιση της επαρκούς και έγκαιρης επικαιροποίησης του μητρώου του Εφόρου Εταιρειών.

Στα πλαίσια της προσπάθειας διευκόλυνσης των χρηστών μας και της αποτελεσματικότερης εφαρμογής των εντύπων, το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών έχει διοργανώσει διαδικτυακά εκπαιδευτικά εργαστήρια προς το επιχειρηματικό κοινό σε συνεργασία με το δικηγορικό γραφείο Χατζηαναστασίου Ιωαννίδη Δ.Ε.Π.Ε., μέλος του δικτύου Deloitte Legal, που ήταν υπεύθυνο για τον ανασχεδιασμό των εντύπων. Απόσπασμα από την παρουσίαση των εν λόγω εργαστηρίων, στην οποία αναγράφονται, μεταξύ άλλων, οι σημαντικότερες αλλαγές που έχουν εισαχθεί κατά τον ανασχεδιασμό των εντύπων παρατίθεται πιο κάτω.

Εντός του τρέχοντος έτους θα τεθεί σε εφαρμογή και η 2η Δέσμη εντύπων για την οποία θα διεξαχθούν εκ νέου διαδικτυακά εκπαιδευτικά εργαστήρια προς το επιχειρηματικό κοινό. Στα πλαίσια αυτά, το επιχειρηματικό κοινό προτρέπεται να εγγραφεί στο Ενημερωτικό Δελτίο του Κλάδου, για να λαμβάνει έγκαιρα όλες τις σχετικές ειδοποιήσεις/ανακοινώσεις.

Παρατίθενται πιο κάτω:

  • Οι Γνωστοποιήσεις εφαρμογής της 1ης Δέσμης εντύπων
  • Απόσπασμα της παρουσίασης των διαδικτυακών εργαστηρίων
  • Κατάλογος της 1ης Δέσμης εντύπων
  • Απαντήσεις στις συνήθεις ερωτήσεις που είχαν τεθεί κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων αναφορικά με την εφαρμογή των νέων εντύπων.
go to top