ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Νέα

Κατάργηση ετήσιου τέλους εταιρειών για το έτος 2024 κι έπειτα

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τον περί Εταιρειών (Τροποποιητικό) Νόμο 2024, Ν.25(Ι)/2024, ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 15 Μαρτίου 2024, το ετήσιο τέλος των εταιρειών που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών, καταργείται από το 2024 κι έπειτα. Τα ετήσια τέλη για τα έτη από το 2011 – 2023 συνεχίζουν να ισχύουν.

Σύμφωνα με τον Τροποποιητικό Νόμο 2024, Ν.25(Ι)/2024, ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2024, για όσες εταιρείες έχει ήδη καταβληθεί το ετήσιο τέλος του 2024, θα γίνει επιστροφή τελών ως εξής:

α. Για διαδικτυακές πληρωμές που έγιναν μέσω JCC, το επιπλέον ποσό θα επιστραφεί απευθείας στην κάρτα με την οποία έγινε η πληρωμή, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια από τον αιτητή.

β. Για πληρωμές που έγιναν στο Ταμείο του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, το επιπλέον ποσό θα επιστραφεί στον Τραπεζικό Λογαριασμό του αιτητή μετά την προσκόμιση στο Ταμείο του Τμήματος του εντύπου ΚΕ1, του δικαιολογητικού πληρωμής, μαζί με το έντυπο εξουσιοδότησης για πληρωμές από το FIMAS, συνοδευόμενο από φωτοαντίγραφο της κατάστασης του Τραπεζικού Λογαριασμού που θα πιστωθεί, όπως περιγράφεται στο Έντυπο Εξουσιοδότησης.

Το έντυπο συνοδεύει την παρούσα Ανακοίνωση.

go to top