ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Νέα

Οδηγίες για καταχώρηση εγγράφων στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών σε φακέλους εταιρειών που επηρεάζονται από κυρώσεις ΕΕ και ΟΗΕ κατά Ρωσίας και Λευκορωσίας

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας ανακοινώνει ότι, όπως έχει καθορισθεί από την Μονάδα Εφαρμογής Κυρώσεων (ΜΕΚ) του Υπουργείου Οικονομικών, σε περιπτώσεις καταχώρησης εγγράφων αλλαγών σε φακέλους εταιρειών, όπου τα ονόματα των εταιρειών βρίσκονται στους καταλόγους των κυρώσεων της ΕΕ και του ΟΗΕ κατά της Ρωσίας και της Λευκορωσίας, καθώς και σε φακέλους εταιρειών όπου υπάρχουν μέτοχοι, πραγματικοί δικαιούχοι ή αξιωματούχοι που υπόκεινται σε κυρώσεις, θα πρέπει:

 

Για κάθε περίπτωση ξεχωριστά, πρωτίστως να υποβάλλεται αίτημα από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή εκπρόσωπό του προς την ΜΕΚ, σύμφωνα με το σχετικό έντυπο (ΕΜΕΚ1) που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών (www.mof.gov.cy) και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα και πληροφορίες, με συγκεκριμένη αναφορά σε Άρθρο Ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ή/και σε Κανονισμό της ΕΕ, βάσει του οποίου υποβάλλεται το αίτημα.

 

Η ΜΕΚ, κατόπιν εξέτασης των σχετικών αιτημάτων, θα υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις για έγκριση ή απόρριψή τους, με την τελική απόφαση να λαμβάνεται από τον Υπουργό Οικονομικών. Η απόφαση θα κοινοποιείται στον αιτητή.

 

Ο Έφορος Εταιρειών θα μπορεί να προχωρεί στην καταχώρηση των εγγράφων και, κατ’ επέκταση, στην αλλαγή, εφόσον τα έγγραφα που υποβάλλονται για καταχώρηση συνοδεύονται από την έγκριση του Υπουργού Οικονομικών.

 

 

ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

30/05/22

 

go to top