ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Νέα

Παράταση προθεσμίας καταβολής Ετήσιου Τέλους Εταιρειών για το έτος 2022

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ανακοινώνει τη ψήφιση του περί Εταιρειών (Τροποποιητικού) (Αρ.3) Νόμου του 2022 (Ν.96(Ι)/2022), σύμφωνα με τον οποίο η προθεσμία καταβολής από τις εγγεγραμμένες εταιρείες του Ετήσιου Τέλους για το έτος 2022 παρατείνεται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2022, χωρίς την επιβολή επιπρόσθετης επιβάρυνσης.  

Η ισχύς του πιο πάνω Νόμου λογίζεται ότι άρχισε την 30ην Ιουνίου 2022.

Από σήμερα και μέχρι τις 11 Ιουλίου 2022 (περιλαμβανομένης), το Ετήσιο Τέλος για το έτος 2022 θα καταβάλλεται στα Ταμεία του Τμήματος μόνο, προκειμένου να δοθεί χρόνος για τις ανάλογες αλλαγές στο σύστημα.

Από τις 12 Ιουλίου 2022 η πληρωμή του θα είναι δυνατή και ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας JCCSMART https://www.jccsmart.com.  

Σημειώνεται ότι, για επιστροφή οποιασδήποτε επιβάρυνσης η οποία επιβλήθηκε από 1η Ιουλίου 2022 μέχρι και 04 Ιουλίου 2022 λόγω εκπρόθεσμης καταβολής του Ετήσιου Τέλους για το 2022, ο αιτητής θα πρέπει να υποβάλει στα Ταμεία του Τμήματος το έντυπο ΚΕ1 (Επιστροφή Τελών).

 

05/07/22

go to top