ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Νέα

Παρουσιάσεις διαδικτυακών εκπαιδευτικών εργαστηρίων

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοινώνει ότι έχουν δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα του Κλάδου Εταιρειών οι παρουσιάσεις των διαδικτυακών εκπαιδευτικών εργαστηρίων που διοργανώθηκαν για την εφαρμογή της 1ης και 2ης δέσμης εντύπων του Κλάδου Εταιρειών από την Ομάδα Έργου για τον εκσυγχρονισμό του Τμήματος, ως ακολούθως:

Τα συγκεκριμένα διαδικτυακά εκπαιδευτικά εργαστήρια διεξήχθηκαν στα πλαίσια υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης για τον εκσυγχρονισμό και αναδιοργάνωση του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών, με απώτερο σκοπό την κατανόηση και αποτελεσματικότερη εφαρμογή των εντύπων της 1ης και 2ης δέσμης. Σημειώνεται ότι, τα έντυπα που αφορούν στη 2η δέσμη αναμένεται σύντομα να τεθούν σε εφαρμογή με σχετική Γνωστοποίηση του Εφόρου Εταιρειών στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Επ’ ευκαιρίας θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το επιχειρηματικό κοινό για την αθρόα και ενεργό συμμετοχή του (προσελκύοντας το ενδιαφέρον πέραν των 2 000 ατόμων συνολικά).

Τα νέα έντυπα αποτελούν μέρος του νομοθετικού μεταρρυθμιστικού πακέτου, που δρομολογήθηκε από την Ομάδα Έργου του Υπουργείου και, δημοσιεύτηκε στις 18/12/2018 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, και αποσκοπεί αφενός στην απλοποίηση των διαδικασιών του Κλάδου Εταιρειών και αφετέρου στη διασφάλιση της επαρκούς και έγκαιρης επικαιροποίησης του μητρώου του Εφόρου Εταιρειών.

Στόχος του ανασχεδιασμού των εντύπων είναι η μείωση του χρόνου διεκπεραίωσής τους, διαμέσου μεταξύ άλλων, των πιο κάτω αλλαγών:

  • Απλοποίηση εντύπων
  • Ενοποίηση συσχετιζόμενων εντύπων
  • Δημιουργία νέων εντύπων για υποστήριξη υφιστάμενων αλλά και νέων υπηρεσιών
  • Εμπλουτισμός με επεξηγηματικές σημειώσεις
  • Διασφάλιση της εγκυρότητας των υποβληθέντων στοιχείων με την εισαγωγή υπεύθυνης δήλωσης
  • Προσαρμογή εντύπων σε συμπληρώσιμη μορφή (PDF editable)

Ομιλητές των εργαστηρίων ήταν ο κ. Κύπρος Ιωαννίδης και ο κ. Μιχάλης Γεωργίου του δικηγορικού γραφείου Χατζηαναστασίου Ιωαννίδη Δ.Ε.Π.Ε., μέλος του δικτύου Deloitte Legal, που ήταν υπεύθυνο για τον ανασχεδιασμό των εντύπων καθώς και για την ετοιμασία των σχετικών νομοσχεδίων / κανονισμών, στη βάση σύμβασης που υπογράφτηκε μεταξύ του δικηγορικού γραφείου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

go to top