ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Νέα

περί Εταιρειών Διατάγματα του 2021

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοινώνει ότι, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 387Α του περί Εταιρειών Νόμου (Κεφ. 113), η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέδωσε τα ακόλουθα Διατάγματα:

  • περί Εταιρειών Διάταγμα του 2021
  • περί Εταιρειών Διάταγμα (Αρ. 2) του 2021

Τα υπό αναφορά διατάγματα αφορούν στη 2η Δέσμη των νέων θεσμοθετημένων εντύπων του Κλάδου Εταιρειών η εφαρμογή των οποίων προωθείται από την Ομάδα Έργου για τον εκσυγχρονισμό και αναδιοργάνωση του Τμήματος, αρχές Δεκεμβρίου 2021. Είναι διορθωτικού χαρακτήρα και δεν επηρεάζουν κατά οποιονδήποτε τρόπο την ουσία των εντύπων. Κατά κύριο λόγο:

  • Επικαιροποιείται η αναφορά στη νομοθεσία που εμφανίζεται κάτω από τον τίτλο των εντύπων βάσει της ενοποιημένης περί Εταιρειών Νομοθεσίας.
  • Εισάγεται το Πιστοποιητικό Επαναφοράς που θα εκδίδεται βάσει της νέας διαδικασίας που εισάγεται και αφορά στη Διοικητική Επαναφορά.

Τα υπό αναφορά Διατάγματα παρατίθενται πιο κάτω.

go to top