ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Νέα

Έντυπο μη Καταχώρισης Ετήσιων Εκθέσεων και μη Καταβολής Ετήσιου Τέλους εταιρείας (ΗΕ67)

Εντυπο μη Καταχώρισης Ετήσιων Εκθέσεων και μη Καταβολής Ετήσιου Τέλους εταιρείας (ΗΕ67)

Σε συνέχεια σχετικής Ανακοίνωσής μας ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2021, το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας υπενθυμίζει τους ενδιαφερομένους ότι από τις 6 Δεκεμβρίου 2021 έχει τεθεί σε εφαρμογή το έντυπο ΗΕ67, το οποίο είναι Δήλωση Συμβούλου της εταιρείας για τη μη καταχώριση Ετήσιων Εκθέσεων και τη μη καταβολή Ετήσιου Τέλους της εταιρείας. Το έντυπο μπορεί να υποβληθεί δια χειρός ή ταχυδρομικώς στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, και συνοδεύεται από τέλος είκοσι ευρώ (€20), καθώς και επιπρόσθετο τέλος είκοσι ευρώ (€20) σε περίπτωση που ζητηθεί επίσπευση της διαδικασίας.

Το έντυπο αφορά εταιρείες οι οποίες είχαν εγγραφεί πριν από τις 14 Αυγούστου 1974, είχαν την έδρα τους ή τον τόπο διεξαγωγής των εργασιών τους ή ολόκληρη την περιουσία τους σε κατεχόμενη ή απροσπέλαστη περιοχή και δεν δραστηριοποιούνται πλέον ή/και δεν διαθέτουν οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο παρά μόνο τα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στις μη ελεγχόμενες περιοχές της Δημοκρατίας.

Σημειώνεται ότι μετά την καταχώριση του έντυπου ΗΕ67, η εταιρεία εξαιρείται από την υποβολή περαιτέρω εγγράφων και την καταβολή τελών, για όσο χρονικό διάστημα δεν δραστηριοποιείται στις ελεύθερες περιοχές.

 

17/03/23

go to top