ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Νέα

Εγγραφή Επιβαρύνσεων

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη ανακοινώνει ότι μετά από γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα αναφορικά με το άρθρο 90 του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113, δεν θα γίνονται αποδεκτές για εγγραφή, επιβαρύνσεις που αναφέρονται σε :

Ενεχυρίαση πιστοποιητικών μετοχών εταιρειών, εκχώρηση δικαιωμάτων που απορρέουν από μετοχές εταιρειών ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση σε πιστοποιητικά μετοχών εταιρειών, μετοχές εταιρειών ή σε δικαιώματα που απορρέουν από μετοχές εταιρειών και όλων ή οποιαδήποτε εκ των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ενεχυρίαση ή την εκχώρηση ή την επιβάρυνση, οι οποίες μέχρι σήμερα γίνονταν αποδεκτές, λόγω του ότι οι επιβαρύνσεις αυτές εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του άρθρου 90 2(α) του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113.

ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ

08 Ιανουαρίου 2019

go to top