ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver

Νέα

Εξυπηρέτηση κοινού στο ΤΕΕΕΠ

Σύμφωνα με το Διάταγμα του Υπ. Υγείας ημερομηνίας 08/01/21 για την εργασία στον Δημόσιο Τομέα ενημερώνεστε τα ακόλουθα:

 1. Τα ταμεία του Τμήματος παραμένουν κλειστά για το κοινό.
 2. Tο Τμήμα θα παραλαμβάνει στο ισόγειο μόνο έγγραφα/αιτήσεις που δεν μπορούν να υποβληθούν για οποιοδήποτε λόγο μέσω διαδικτύου.
 3. Για καταχώριση εγγράφων στα ταμεία του ΤΕΕΕΠ θα υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι, στην είσοδο του ΤΕΕΕΠ στον ισόγειο χώρο, όπου θα παραλαμβάνονται και θα σφραγίζονται οι αιτήσεις, μεταξύ των ωρών 9- 11π.μ., ως ακολούθως:
  1. Σε κλειστούς φακέλους με ένδειξη απέξω από τον φάκελο σε ποιόν Κλάδο αφορούν (Κλάδος Εταιρειών ή Κλάδος Πνευματικής Ιδιοκτησίας),
  2. Τα έγγραφα θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένα μαζί με όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα και υπογεγραμμένα.
  3. Θα πρέπει να αναγράφονται πλήρως τα στοιχεία του αιτητή για σκοπούς αλληλογραφίας.
  4. Θα πρέπει να συνοδεύονται είτε από συμπληρωμένη επιταγή με ορθά τα τέλη που πρέπει να καταβληθούν, επ’ ονόματί "Έφορος Εταιρειών" ή με επιστολή στην οποία να αναφέρεται η αποκοπή από λογαριασμό του αιτητή.
  5. Το Τμήμα δεν θα αποδέχεται ΜΕΤΡΗΤΑ.
 4. Οι λειτουργοί του ΤΕΕΕΠ θα καταχωρούν τις αιτήσεις και οι σχετικές αποδείξεις πληρωμής θα μπορούν να παραλαμβάνονται είτε από τις ταχυδρομικές θυρίδες που τηρούνται στο ισόγειο μεταξύ των ωρών  9- 11π.μ.είτε ταχυδρομικώς.

Δεν θα επιτρέπεται η είσοδος οποιουδήποτε στους ορόφους του κτηρίου.

Στάλω Παπαϊωάννου

Αν. ΄Εφορος Εταιρειών και

Επίσημος Παραλήπτης

13/01/21

go to top