ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver

Νέα

Διαγραφή της εταιρείας

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ανακοινώνει ότι όσες εταιρείες υποβάλλουν αίτημα στο Τμήμα Φορολογίας για έκδοση εκκαθαριστικού και κλείσιμο του φορολογικού μητρώου θα μπορούν ταυτόχρονα να υποβάλλουν στον ΄Εφορο Εταιρειών αίτηση για διαγραφή της εταιρείας τους, καθότι από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, οι υποχρεώσεις της εταιρείας έναντι του Εφόρου παύουν.

Στις περιπτώσεις που έχει ήδη υποβληθεί η αίτηση στο Τμήμα Φορολογίας και θα πρέπει σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113 να υποβληθεί η Ετήσια ΄Εκθεση (ΗΕ32) της επόμενης χρονιάς, αυτή δύναται να υποβληθεί χωρίς τις οικονομικές καταστάσεις, επισυνάπτοντας μαζί με το έντυπο ΗΕ32 το εκκαθαριστικό του Τμήματος Φορολογίας. 

go to top