ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver
Στατιστικές icon

Στατιστικές

Έγκριση Ονόματος κατά το 1ο εξάμηνο του 2020 photo
Στην πιο πάνω γραφική παράσταση, ο αριθμός αιτήσεων αφορά στον συνολικό αριθμό αιτήσεων έγκρισης ονόματος που υποβλήθηκαν στον Έφορο Εταιρειών, σε μηνιαία βάση κατά την περίοδο από 1 Ιανουαρίου μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2020.  περισσότερα
Σύνολο Εγγεγραμμένων Επιχειρηματικών Οντοτήτων κατά το 1ο εξάμηνο του 2020 photo
Η πιο πάνω γραφική παράσταση απεικονίζει τον συνολικό αριθμό των επιχειρηματικών οντοτήτων που ήταν εγγεγραμμένες, στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών, στο τέλος έκαστου μήνα, κατά το 1ο εξάμηνο του 2020.  περισσότερα
Εγγραφή επιχειρηματικών οντοτήτων κατά το 1ο εξάμηνο του 2020 photo
Οι πιο πάνω γραφικές παραστάσεις απεικονίζουν τον αριθμό των επιχειρηματικών οντοτήτων που εγγράφηκαν, στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών, κατά την περίοδο από 1η Ιανουαρίου μέχρι και την 30η Ιουνίου 2020, συνολικά και σε μηνιαία βάση.  περισσότερα
Κυριότερες καταχωρίσεις στο μητρώο και υπηρεσίες κατά το 1ο εξάμηνο του 2020 photo
Οι πιο πάνω γραφικές παραστάσεις απεικονίζουν τις κυριότερες καταχωρίσεις στο μητρώο και υπηρεσίες που υποβλήθηκαν, κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2020, συνολικά και σε μηνιαία βάση.  περισσότερα
Σύνολο Εγγεγραμμένων Επιχειρηματικών Οντοτήτων κατά τις 29/02/2020 photo
Η πιο πάνω γραφική παράσταση απεικονίζει τον συνολικό αριθμό των επιχειρηματικών οντοτήτων που ήταν εγγεγραμμένες, στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών, κατά τις 29 Φεβρουαρίου 2020.  περισσότερα
Εγγραφή επιχειρηματικών οντοτήτων μέχρι τις 29/02/2020 photo
Οι γραφικές παραστάσεις απεικονίζουν τον αριθμό των επιχειρηματικών οντοτήτων που εγγράφτηκαν, στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών, συνολικά και σε μηνιαία βάση, κατά την περίοδο 1η Ιανουαρίου μέχρι και την 29η Φεβρουαρίου 2020.  περισσότερα
Κυριότερες καταχωρίσεις στο μητρώο και υπηρεσίες μέχρι τις 29/02/2020 photo
Οι γραφικές παραστάσεις απεικονίζουν τις κυριότερες καταχωρίσεις στο μητρώο και υπηρεσίες που υποβλήθηκαν κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου μέχρι και τις 29 Φεβρουαρίου 2020, συνολικά και σε μηνιαία βάση.  περισσότερα
Σύνολο Εγγεγραμμένων Επιχειρηματικών Οντοτήτων κατά τις 31/01/2020 photo
Η πιο πάνω γραφική παράσταση απεικονίζει τον συνολικό αριθμό των επιχειρηματικών οντοτήτων που ήταν εγγεγραμμένες, στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών, κατά τις 31 Ιανουαρίου 2020.  περισσότερα
Εγγραφή επιχειρηματικών οντοτήτων μέχρι τις 31/01/2020 photo
Η πιο πάνω γραφική παράσταση απεικονίζει τον συνολικό αριθμό των επιχειρηματικών οντοτήτων που εγγράφτηκαν, στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών, κατά την περίοδο 1η Ιανουαρίου μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2020.  περισσότερα
Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωτικό Δελτίο

Κάντε ανασκόπηση στο ενημερωτικό δελτίο του Κλάδου Εταιρειών

Επίσημη Εφημερίδα

Επίσημη Εφημερίδα

Ενημερωθείτε ως προς τις δημοσιεύσεις του Εφόρου Εταιρειών στην Επίσημη Εφημερίδα

go to top