ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Στατιστικές

Έκδοση Πιστοποιημένων Αντιγράφων

Ο αριθμός αιτήσεων αντιπροσωπεύει τον συνολικό αριθμό αιτήσεων έκδοσης πιστοποιητικών και πιστοποιημένων αντιγράφων που υποβλήθηκαν στον Έφορο Εταιρειών, κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου, έκαστου έτους από το 2006 μέχρι και το 2018.

Σημειώνεται ότι ο αριθμός των αιτήσεων έκδοσης πιστοποιητικών και πιστοποιημένων αντιγράφων που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της απεικονιζόμενης περιόδου, κυμαίνεται από περίπου 257.000 (κατά το έτος 2006) μέχρι 355.000 (κατά το έτος 2008), ενώ ο μέσος όρος των αιτήσεων έκδοσης πιστοποιητικών και πιστοποιημένων αντιγράφων που υποβλήθηκαν κατά την εν λόγω περίοδο αντιστοιχεί στις 310.000 περίπου.

go to top