ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Στατιστικές

Εγγραφή Εμπορικών Επωνυμιών

Ο αριθμός νέων εγγραφών αντιπροσωπεύει τον συνολικό αριθμό των νέων εμπορικών επωνυμιών που εγγράφτηκαν, στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών, κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου έκαστου έτους από το 2006 μέχρι και το 2018.

Σημειώνεται ότι ο αριθμός των νέων εμπορικών επωνυμίων που εγγράφτηκαν κατά τη διάρκεια της απεικονιζόμενης περιόδου, κυμαίνεται περίπου από 1.300 (κατά το έτος 2011) μέχρι 2.000 (κατά το έτος 2018), ενώ ο μέσος όρος των νέων εμπορικών επωνυμιών που εγγράφτηκαν κατά την εν λόγω περίοδο αντιστοιχεί στις 1.600 περίπου.

go to top