ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver

Στατιστικές

Εγγραφή επιχειρηματικών οντοτήτων μέχρι τις 29/02/2020

Οι πιο πάνω γραφικές παραστάσεις απεικονίζουν τον αριθμό των νέων επιχειρηματικών οντοτήτων που εγγράφτηκαν, στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών, κατά την περίοδο 1η Ιανουαρίου μέχρι και την 29η Φεβρουαρίου 2020, συνολικά και σε μηνιαία βάση, και αφορά στα ακόλουθα:

  • Εταιρείες ∙
  • Συνεταιρισμοί ∙
  • Εμπορικές Επωνυμίες ∙
  • Αλλοδαπές Εταιρείες. 
go to top