ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Στατιστικές

Εγγραφή Ευρωπαϊκών Εταιρειών

Ο αριθμός νέων εγγραφών αντιπροσωπεύει τον συνολικό αριθμό των ευρωπαϊκών εταιρειών που εγγράφτηκαν, στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών, κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου, έκαστου έτους από το 2006 μέχρι και το 2018.

Σημειώνεται ότι ο αριθμός των νέων ευρωπαϊκών εταιρειών που εγγράφτηκαν κατά τη διάρκεια της απεικονιζόμενης περιόδου, κυμαίνεται από 1 (κατά τα έτη 2006, 2011 και 2013) μέχρι 4 (κατά τα έτη 2008 και 2014), ενώ ο μέσος όρος των νέων ευρωπαϊκών εταιρειών που εγγράφτηκαν κατά την εν λόγω περίοδο αντιστοιχεί σε 2.

go to top