ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Στατιστικές

Εγγραφή Συνεταιρισμών

Ο αριθμός νέων εγγραφών αντιπροσωπεύει τον συνολικό αριθμό των νέων συνεταιρισμών που εγγράφτηκαν, στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών, κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου έκαστου έτους από το 2006 μέχρι και το 2018.

Σημειώνεται ότι ο αριθμός των νέων συνεταιρισμών που εγγράφτηκαν, κατά τη διάρκεια της απεικονιζόμενης περιόδου, κυμαίνεται περίπου από 100 (κατά το έτος 2011) μέχρι 200 (κατά το έτος 2006), ενώ ο μέσος όρος των νέων συνεταιρισμών που εγγράφτηκαν κατά την εν λόγω περίοδο αντιστοιχεί σε 1.750 περίπου.

go to top