ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Στατιστικές

Σύνολο Εγγεγραμμένων Αλλοδαπών Εταιρείων

Το σύνολο εγγεγραμμένων αλλοδαπών εταιρειών αντιπροσωπεύει τον συνολικό αριθμό των αλλοδαπών εταιρειών που ήταν εγγεγραμμένοι, στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών, στις 31 Δεκεμβρίου έκαστου έτους από το 2006 μέχρι και το 2018.

Σημειώνεται ότι παρουσιάζεται ανοδική πορεία από το 2006 μέχρι και το 2015. Κατά το έτος 2016 παρουσιάστηκε μείωση των εγγεγραμμένων εταιρειών κυρίως λόγω της επικαιροποίησης του μητρώου και διαγραφής των μη συμμορφούμενων σε αυτό εταιρείες. Επισημαίνεται, από το έτος 2017 έχει ξεκινήσει και πάλι η αυξητική τάση.

go to top