ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Στατιστικές

Σύνολο Εγγεγραμμένων Εμπορικών Επωνυμιών

Το σύνολο εγγεγραμμένων εμπορικών επωνυμιών αντιπροσωπεύει τον συνολικό αριθμό των εμπορικών επωνυμιών που ήταν εγγεγραμμένοι, στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών, στις 31 Δεκεμβρίου έκαστου έτους από το 2006 μέχρι και το 2018.

Σημειώνεται ότι παρουσιάζεται ανοδική πορεία καθ' όλη τη διάρκεια της απεικονιζόμενης περιόδου, από το 2006 μέχρι και το 2018. Συνολικά, ο αριθμός των εγγεγραμμένων εμπορικών επωνυμιών έχει αυξηθεί κατά περίπου 15.000, κατά την πιο πάνω αναγραφόμενη περίοδο.

go to top