ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Στατιστικές

Σύνολο Εγγεγραμμένων Εταιρειών

Το σύνολο εγγεγραμμένων εταιρειών αντιπροσωπεύει τον συνολικό αριθμό εταιρειών που ήταν εγγεγραμμένες, στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών, στις 31 Δεκεμβρίου έκαστου έτους από το 2006 μέχρι και το 2018.

Σημειώνεται ότι παρουσιάζεται ανοδική πορεία από το 2006 μέχρι και το 2013. Κατά τα έτη 2014 με 2016, παρουσιάζεται φθίνουσα πορεία κυρίως λόγω της επικαιροποίησης του μητρώου και διαγραφής των μη συμμορφούμενων σε αυτό εταιρείες. Επισημαίνεται, ότι το 2017 έχει ξεκινήσει και πάλι η αυξητική τάση με μία μικρή μείωση κατά το έτος 2018.

Συνολικά, ο αριθμός των εγγεγραμμένων εταιρειών έχει αυξηθεί κατά περίπου 60.000, κατά την πιο πάνω αναγραφόμενη περίοδο.

go to top