ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Στατιστικές

Εγγραφή Εταιρειών

Ο αριθμός νέων εγγραφών αντιπροσωπεύει τον συνολικό αριθμό των νέων εταιρειών που εγγράφτηκαν, στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών, κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου έκαστου έτους από το 2006 μέχρι και το 2018.

Σημειώνεται ότι ο αριθμός των νέων εταιρειών που εγγράφτηκαν κατά τη διάρκεια της απεικονιζόμενης περιόδου κυμαίνεται περίπου από 11.000 (κατά το έτος 2013) μέχρι 29.000 (κατά το έτος 2007) ενώ ο μέσος όρος των νέων εταιρειών που εγγράφτηκαν κατά την εν λόγω περίοδο αντιστοιχεί στις 17.000 περίπου.

go to top