ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Έντυπα και Τέλη Αλλοδαπών Εταιρειών

  Έντυπο
No.: ΑΕ5
ΤΕΛΟΣ: 20,00
Λεπτομέρειες

Συμπληρώστε και καταχωρίστε το έντυπο κοινοποίηση αλλαγής αξιωματούχου αλλοδαπής εταιρείας ή αλλαγής στα στοιχεία του (έντυπο ΑΕ5), εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία αλλαγής, για να επικαιροποιήσετε το μητρώο της εταιρείας αναφορικά με τον διορισμό, παραίτηση/παύση, ή αλλαγή στα στοιχεία αξιωματούχων όπως είναι η αλλαγή στο όνομα και στη διεύθυνσή τους, καταβάλλοντας το τέλος είκοσι ευρώ (€20) και επιπρόσθετο τέλος των είκοσι ευρώ (€20) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας.

 Από τις 18/12/2020, η καταχώριση του εντύπου μετά την παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία αλλαγής, υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση εκπρόθεσμης καταχώρισης. Το ύψος της χρηματικής επιβάρυνσης ανέρχεται στα πενήντα ευρώ (€50) εφάπαξ, και ένα ευρώ (€1) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης μέχρι και το μέγιστο συνολικό ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (€250).

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη συμπλήρωση του εντύπου και τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις και στη σελίδα Επικαιροποίηση αξιωματούχων αντίστοιχα.

Στις 6 Δεκεμβρίου 2021, τέθηκε σε εφαρμογή το πιο κάτω ανασχεδιασμένο έντυπο ΑΕ5.

ΑΕ5

Αλλαγή αξιωματούχου ή αλλαγή στα στοιχεία του

ΑΕ5 Πρόσθετο φύλλο

Στοιχεία αξιωματούχων

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top