ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Έντυπα και Τέλη Αλλοδαπών Εταιρειών

  Έντυπο
No.: ΑΕ6
ΤΕΛΟΣ: 20,00
Λεπτομέρειες

Συμπληρώστε και καταχωρίστε το έντυπο κοινοποίηση αλλαγής εξουσιοδοτημένων προσώπων αλλοδαπής εταιρείας ή αλλαγής στα στοιχεία τους (έντυπο ΑΕ6), εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία αλλαγής, για να επικαιροποιήσετε το μητρώο της εταιρείας αναφορικά με τα ακόλουθα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, καταβάλλοντας το τέλος των είκοσι ευρώ (€20) και επιπρόσθετο τέλος είκοσι ευρώ (€20) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας:

  • πρόσωπο που διαμένει στη Δημοκρατία και είναι εξουσιοδοτημένο να αποδέχεται για λογαριασμό της εταιρείας επίδοση νομικών εγγράφων και ειδοποιήσεων που απαιτούνται να επιδοθούν στην εταιρεία ∙
  • πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο να εκπροσωπεί την εταιρεία και τον τόπο εργασίας στις συναλλαγές με τρίτους και ενώπιον των Δικαστηρίων και των Αρχών.

Από τις 18/12/2020, η καταχώριση του εντύπου μετά την παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία αλλαγής, υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση εκπρόθεσμης καταχώρισης. Το ύψος της χρηματικής επιβάρυνσης ανέρχεται στα πενήντα ευρώ (€50) εφάπαξ, και ένα ευρώ (€1) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης μέχρι και το μέγιστο συνολικό ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (€250).

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη συμπλήρωση του εντύπου και τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις και στη σελίδα Επικαιροποίηση εξουσιοδοτηµένων προσώπων αντίστοιχα.

Στις 6 Δεκεμβρίου 2021, τέθηκε σε εφαρμογή το πιο κάτω ανασχεδιασμένο έντυπο ΑΕ6.

ΑΕ6

Αλλαγή εξουσιοδοτημένων προσώπων ή αλλαγή στα στοιχεία τους

ΑΕ6 Πρόσθετο φύλλο

Στοιχεία των εξουσιοδοτημένων προσώπων

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top