ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Έντυπα και Τέλη Αλλοδαπών Εταιρειών

  Έντυπο
No.: ΑΕ8
ΤΕΛΟΣ: 20,00
Λεπτομέρειες

Συμπληρώστε και καταχωρίστε το έντυπο αλλαγής της διεύθυνσης του τόπου εργασίας αλλοδαπής εταιρείας (έντυπο ΑΕ8), εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία αλλαγής, για να επικαιροποιήσετε σχετικά το μητρώο της εταιρείας, καταβάλλοντας το τέλος των είκοσι ευρώ (€20) και επιπρόσθετο τέλος είκοσι ευρώ (€20) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας.

 Από τις 18/12/2020, η καταχώριση του εντύπου μετά την παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία αλλαγής, υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση εκπρόθεσμης καταχώρισης. Το ύψος της χρηματικής επιβάρυνσης ανέρχεται στα πενήντα ευρώ (€50) εφάπαξ, και ένα ευρώ (€1) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης μέχρι και το μέγιστο συνολικό ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (€250).

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη συμπλήρωση του εντύπου και τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις και στη σελίδα Επικαιροποποίηση διεύθυνσης τόπου εργασίας αλλοδαπής εταιρείας αντίστοιχα.

 Στις 6 Δεκεμβρίου 2021, τέθηκε σε εφαρμογή το πιο κάτω ανασχεδιασμένο έντυπο ΑΕ8. 

ΑΕ8

Αλλαγή διεύθυνσης τόπου εργασίας αλλοδαπής εταιρείας

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top