ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver

Βάση πληροφοριών

Έντυπα και Τέλη Αλλοδαπών Εταιρειών

  Έντυπο
No.: ΑΕ8
ΤΕΛΟΣ: 20,00
Λεπτομέρειες

Συμπληρώστε και καταχωρίστε το έντυπο κοινοποίηση αλλαγής της διεύθυνσης του τόπου εργασίας αλλοδαπής εταιρείας (έντυπο ΑΕ8) για να επικαιροποιήσετε το μητρώο της εταιρείας, καταβάλλοντας το τέλος των είκοσι ευρώ (€20) και προαιρετικό τέλος είκοσι ευρώ (€20) για επίσπευση της διαδικασίας.

 Από τις 18/12/2020, η καταχώριση του εντύπου πέραν του πέραν των δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία αλλαγής, θα υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση εκπρόθεσμης καταχώρισης. Το ύψος της χρηματικής επιβάρυνσης ανέρχεται στα πενήντα ευρώ (€50) εφάπαξ, και ένα ευρώ (€1) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης μέχρι και το μέγιστο συνολικό ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (€250).

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη συμπλήρωση του εντύπου και τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και στη σελίδα Επικαιροποποίηση διεύθυνσης τόπου εργασίας αλλοδαπής εταιρείας αντίστοιχα.

ΑΕ8

Κοινοποίηση αλλαγής της Διεύθυνσης του Τόπου Εργασίας Αλλοδαπής Εταιρείας

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top