ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Έντυπα και Τέλη Αλλοδαπών Εταιρειών

  Έντυπο
No.: ΑΕ4
ΤΕΛΟΣ: 40,00
Λεπτομέρειες

Συμπληρώστε και καταχωρίστε το έντυπο αλλαγής στον καταστατικό χάρτη, καταστατικό, ιδρυτικό έγγραφο ή σε άλλα συστατικά έγγραφα αλλοδαπής εταιρείας (έντυπο ΑΕ4), εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία αλλαγής, για να επικαιροποιήσετε το μητρώο της εταιρείας σε σχέση με αλλαγή στο ιδρυτικό/καταστατικό ή άλλο συστατικό έγγραφο της αλλοδαπής εταιρείας, στο όνομα ή στο μετοχικό της κεφάλαιο, καταβάλλοντας το τέλος των σαράντα ευρώ (€40) και επιπρόσθετο τέλος είκοσι ευρώ (€20) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη συμπλήρωση του εντύπου και τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις και στη σελίδα Τροποποίηση συστατικών εγγράφων, μετοχικού κεφαλαίου ή ονόματος αντίστοιχα.

Στις 6 Δεκεμβρίου 2021, τέθηκε σε εφαρμογή το πιο κάτω ανασχεδιασμένο έντυπο ΑΕ4.

ΑΕ4

Αλλαγή στον καταστατικό χάρτη, καταστατικό, ιδρυτικό έγγραφο ή άλλα συστατικά έγγραφα αλλοδαπής εταιρείας

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top