ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Έντυπα και Τέλη ΕΟΟΣ

  Έντυπο
No.: ΕΟΟΣ3,ΕΟΟΣ4,ΕΟΟΣ6
ΤΕΛΟΣ: 20,00
Λεπτομέρειες

Συμπληρώστε και καταχωρίστε τα ακόλουθα έντυπα, για να επικαιροποιήσετε το μητρώο του Εφόρου Εταιρειών αναφορικά με τους αξιωματούχους του Ευρωπαϊκού Ομίλου Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ), ανάλογα με την περίπτωση:

  • κοινοποίηση διορισμού αξιωματούχων ΕΟΟΣ, με έδρα εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή αλλαγής στα στοιχεία τους υποβάλλοντας το έντυπο ΕΟΟΣ3 και καταβάλλοντας το τέλος των σαράντα ευρώ (€40) ∙ ή
  • κοινοποίηση τερματισμού αξιωματούχου ή εκπροσώπου αξιωματούχου ΕΟΟΣ, με έδρα εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, υποβάλλοντας το έντυπο ΕΟΟΣ6 και καταβάλλοντας το τέλος των είκοσι ευρώ (€20) ∙ ή
  • κοινοποίηση διορισμού αξιωματούχου ΕΟΟΣ, με έδρα εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλαγή στα στοιχεία του, και τερματισμού του υποβάλλοντας το έντυπο ΕΟΟΣ4 και καταβάλλοντας το τέλος των σαράντα ευρώ (€40) σε περίπτωση διορισμού ή αλλαγής στοιχείων ή το τέλος των είκοσι ευρώ (€20) σε περίπτωση τερματισμού αξιωματούχου.

Τα τέλη είναι πληρωτέα τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στη σελίδα Επικαιροποίηση αξιωματούχων.

ΕΟΟΣ3

Στοιχεία και Αλλαγή Στοιχείων σε σχέση με Αξιωματούχους

ΕΟΟΣ6

Τερματισμός Διορισμού σε σχέση με Αξιωματούχους / Εκπροσώπους Αξιωματούχων ΕΟΟΣ

ΕΟΟΣ4

Ειδοποίηση Εγγράφων και Στοιχείων ΕΟΟΣ

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top