ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Έντυπα άλλων καταχωρίσεων στο μητρώο εταιρειών

  Έντυπο
No.: ΗΕ20
ΤΕΛΟΣ: 20,00
Λεπτομέρειες

Συμπληρώστε και καταχωρίστε, διά χειρός/ταχυδρομείου,  το έντυπο κοινοποίησης της διεύθυνσης του τόπου φύλαξης των μητρώου της εταιρείας, αλλαγής της ή παύσης της λειτουργίας τους (έντυπο ΗΕ20) για να επικαιροποιήσετε σχετικά το μητρώο της εταιρείας σας, καταβάλλοντας το τέλος των είκοσι ευρώ (€20) και επιπρόσθετο τέλος των είκοσι ευρώ (€20) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση τής διαδικασίας.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη συμπλήρωση τού εντύπου, ανατρέξτε στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις.

 Στις 6 Δεκεμβρίου 2021, τέθηκε σε εφαρμογή το πιο κάτω νέο και ενοποιημένο έντυπο ΗΕ20, το οποίο αντικατέστησε τα έντυπα C21, ΗΕ20 και ΗΕ22.

Νέο ΗΕ 20

Κοινοποίηση της διεύθυνσης του τόπου φύλαξης των μητρώων της εταιρείας, αλλαγής της ή παύσης της λειτουργίας τους

ΗΕ20 Πρόσθετο φύλλο

Διεύθυνση τόπου φύλαξης μητρώων

go to top