ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Έντυπα άλλων καταχωρίσεων στο μητρώο εταιρειών

  Έντυπο
No.: ΗΕ20
ΤΕΛΟΣ: 20,00
Λεπτομέρειες

Συμπληρώστε και καταχωρίστε, διά χειρός/ταχυδρομείου,  το έντυπο κοινοποίησης της διεύθυνσης του τόπου φύλαξης των μητρώου της εταιρείας, αλλαγής της ή παύσης της λειτουργίας τους (έντυπο ΗΕ20) για να επικαιροποιήσετε σχετικά το μητρώο της εταιρείας σας, καταβάλλοντας το τέλος των είκοσι ευρώ (€20) και επιπρόσθετο τέλος των είκοσι ευρώ (€20) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση τής διαδικασίας.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη συμπλήρωση τού εντύπου, ανατρέξτε στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις.

 Στις 6 Δεκεμβρίου 2021, τέθηκε σε εφαρμογή το πιο κάτω νέο και ενοποιημένο έντυπο ΗΕ20, το οποίο αντικατέστησε τα έντυπα C21, ΗΕ20 και ΗΕ22.

ΗΕ20

Κοινοποίηση της ∆ιεύθυνσης του Τόπου Μητρώου Μελών Εταιρείας, ή αλλαγής της

Νέο ΗΕ 20

Κοινοποίηση της διεύθυνσης του τόπου φύλαξης των μητρώων της εταιρείας, αλλαγής της ή παύσης της λειτουργίας τους

ΗΕ20 Πρόσθετο φύλλο

Διεύθυνση τόπου φύλαξης μητρώων

go to top