ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Έντυπα επικαιροποίησης μητρώου εταιρείας

  Έντυπο
No.: ΗΕ15
ΤΕΛΟΣ: 20,00
Λεπτομέρειες

Συμπληρώστε και καταχωρίστε το έντυπο ειδοποίησης αύξησης του αριθμού των μελών (έντυπο ΗΕ15) για να επικαιροποιήσετε σχετικά το μητρώο εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση, καταβάλλοντας το τέλος των είκοσι ευρώ (€20) και επιπρόσθετο τέλος είκοσι ευρώ (€20) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη συμπλήρωση του εντύπου και τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις και στη σελίδα Επικαιροποίηση μετοχικού κεφαλαίου & μελών αντίστοιχα.

Στις 6 Δεκεμβρίου 2021, τέθηκε σε εφαρμογή το πιο κάτω ανασχεδιασμένο έντυπο ΗΕ15.

 

 

 

ΗΕ15

Αύξηση αριθμού μελών εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top