ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Έντυπα επικαιροποίησης μητρώου εταιρείας

  Έντυπο
No.: HE4
ΤΕΛΟΣ: 20,00
  διαθέσιμη ηλεκτρονική καταχώριση
ΤΕΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ: 20,00
Λεπτομέρειες

Συμπληρώστε και καταχωρίστε την κοινοποίηση αλλαγής αξιωματούχων ή αλλαγής στα στοιχεία τους (έντυπο ΗΕ4) για να επικαιροποιήσετε το μητρώο τής εταιρείας, καταβάλλοντας το τέλος των είκοσι ευρώ (€20) και επιπρόσθετο τέλος των είκοσι ευρώ (€20) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας.

Από τις 18/12/2020, η καταχώριση του εντύπου πέραν των δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία αλλαγής, υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση εκπρόθεσμης καταχώρισης. Το ύψος της χρηματικής επιβάρυνσης ανέρχεται στα πενήντα ευρώ (€50) εφάπαξ, και ένα ευρώ (€1) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης μέχρι και το μέγιστο συνολικό ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (€250).

Σε περίπτωση που εταιρεία παραλείπει να παραδώσει στον Έφορο Εταιρειών γνωστοποίηση τής κένωσης θέσης εντός 14 ημερών, δύναται να υποβληθεί ένορκη δήλωση από τον ίδιο τον αξιωματούχο ή εκπρόσωπό του (σε περίπτωση θανάτου), καταβάλλοντας επιπρόσθετο τέλος των είκοσι ευρώ (€20).

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη συμπλήρωση τού εντύπου και τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και συχνότερους λόγους απόρριψης  και στη σελίδα Επικαιροποίηση αξιωματούχων αντίστοιχα.

Εναλλακτικά μπορείτε να καταχωρίσετε αλλαγές στους αξιωματούχους εταιρείας ηλεκτρονικά καταβάλλοντας το αντίστοιχο τέλος ως αναφέρεται πιο πάνω.

η-καταχώριση αλλαγής 

 

 

 

ΗΕ4

Κοινοποίηση αλλαγής αξιωματούχων ή αλλαγής στα στοιχεία τους

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top