ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Έντυπα μεταφοράς έδρας εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας

  Έντυπο
No.: ΜΕ2
ΤΕΛΟΣ: 100,00
Λεπτομέρειες

Συμπληρώστε και καταχωρίστε, διά χειρός/ ταχυδρομείου, το έντυπο ΜΕ2 για να μεταφέρετε την έδρα τής εταιρείας σας εκτός τής Κυπριακής Δημοκρατίας, καταβάλλοντας το τέλος των εκατόν ευρώ (€100) και επιπρόσθετο τέλος των είκοσι ευρώ (€20) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση τής διαδικασίας.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη συμπλήρωση των πιο πάνω εντύπων και τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις και στη σελίδα Μεταφορά έδρας εκτός της Δημοκρατίας αντίστοιχα.

Από τις 12 Φεβρουαρίου 2021, έχει τεθεί σε εφαρμογή το νέο ενοποιημένο έντυπο ΜΕ2, σε αντικατάσταση των προηγούμενων εντύπων ΜΕ2 και ΜΕ3.  

 

ΜΕ2

Αίτηση ημεδαπής εταιρείας για συνέχισή της εκτός της Δημοκρατίας

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top