ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Έντυπα μεταφοράς έδρας στην Κυπριακή Δημοκρατία

  Έντυπο
No.: ΜΕ4
ΤΕΛΟΣ: 20,00
Λεπτομέρειες

Συμπληρώστε και καταχωρίστε, δια χειρός/ταχυδρομείου, το έντυπο υποβολής πρόσθετων στοιχείων αλλοδαπής εταιρείας για συνέχιση της στη Δημοκρατία (έντυπο ΜΕ4) για να εξασφαλίσετε το τελικό πιστοποιητικό συνέχειας αλλοδαπής εταιρείας στην Κυπριακή Δημοκρατία, καταβάλλοντας το τέλος των είκοσι ευρώ (€20) και επιπρόσθετο τέλος των είκοσι ευρώ (€20) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη συμπλήρωση του εντύπου και τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις και στη σελίδα Μεταφορά έδρας αλλοδαπής εταιρείας στην Κυπριακή Δημοκρατία αντίστοιχα.

Από τις 12 Φεβρουαρίου 2021, έχει τεθεί σε εφαρμογή το πιο κάτω ανασχεδιασμένο έντυπο ΜΕ4.  

ME4

Υποβολή πρόσθετων στοιχείων αλλοδαπής εταιρείας για συνέχιση της στη Δημοκρατία

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top