ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Έντυπα μεταφοράς έδρας στην Κυπριακή Δημοκρατία

  Έντυπο
No.: ΜΕ1
ΤΕΛΟΣ: 120,00
Λεπτομέρειες

Συμπληρώστε και καταχωρίστε, διά χειρός/ ταχυδρομείου, την αίτηση αλλοδαπής εταιρείας για συνέχισή της στη Δημοκρατία (έντυπo ME1) για να μεταφέρετε την έδρα αλλοδαπής εταιρείας στην Κυπριακή Δημοκρατία, και να εξασφαλίσετε προσωρινό πιστοποιητικό συνέχειας, καταβάλλοντας το τέλος των εκατόν είκοσι ευρώ (€120). Για επίσπευση της διαδικασίας μπορείτε να καταβάλετε το επιπρόσθετο τέλος των εκατό ευρώ (€100).

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη συμπλήρωση των εντύπων και τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στις Επεξηματικές Σημειώσεις και στη σελίδα Μεταφορά έδρας αλλοδαπής εταιρείας στην Κυπριακή Δημοκρατία αντίστοιχα.

 

Από τις 12 Φεβρουαρίου 2021, έχει τεθεί σε εφαρμογή το νέο ενοποιημένο έντυπο ΜΕ1, σε αντικατάσταση των προηγούμενων εντύπων ΜΕ1 και ΜΕΑ.

ΜΕ1

Αίτηση αλλοδαπής εταιρείας για συνέχισή της στη Δημοκρατία

ΜΕ1 Πρόσθετο φύλλο

Στοιχεία των αξιωματούχων

ΜΕ1 Πρόσθετο φύλλο

Στοιχεία μελών

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top