ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver

Βάση πληροφοριών

Έντυπα μεταφοράς έδρας στην Κυπριακή Δημοκρατία

  Έντυπο
No.: ΜΕ1,ΜΕΑ
ΤΕΛΟΣ: 130,00
Λεπτομέρειες

Συμπληρώστε και καταχωρίστε τα ακόλουθα έντυπα για να μεταφέρετε την έδρα αλλοδαπής εταιρείας στην Κυπριακή Δημοκρατία, και να εξασφαλίσετε προσωρινό πιστοποιητικό συνέχειας, καταβάλλοντας τα συνολικά τέλη των εκατό τριάντα ευρώ (€130):

  • αίτηση για συνέχιση αλλοδαπής εταιρείας στη Δημοκρατία (έντυπο ΜΕ1),
  • ένορκη δήλωση εντεταλμένου εκπροσώπου αλλοδαπής εταιρείας (έντυπο ΜΕΑ).

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη συμπλήρωση των εντύπων και τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και συχνότερους λόγους απόρριψης  και στη σελίδα Μεταφορά έδρας αλλοδαπής εταιρείας στην Κυπριακή Δημοκρατία αντίστοιχα.

Για επίσπευση της διαδικασίας μπορείτε να καταβάλετε το το επιπρόσθετο τέλος των εκατό ευρώ (€100).

ΜΕ1

Αίτηση Αλλοδαπής Εταιρείας για συνέχιση της στη Δημοκρατία

ΜΕΑ

Ένορκη Δήλωση Εντεταλμένου Εκπροσώπου Αλλοδαπής Εταιρείας

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top