ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Έντυπα τερματισμού και επαναφοράς εταιρείας

  Έντυπο
No.: ΗΕ64
ΤΕΛΟΣ: 20,00
Λεπτομέρειες

Συμπληρώστε και καταχωρίστε το έντυπο ΗΕ64, εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία διαγραφής εταιρείας, για να αιτηθείτε τη διοικητική επαναφοράς της στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών συνοδευόμενο από τα ακόλουθα:

  • όλα τα έντυπα, εκθέσεις, οικονομικές καταστάσεις και έγγραφα που ήταν οφειλόμενα πριν από την ημερομηνία διαγραφής της ∙
  • όλα τα οφειλόμενα τέλη, επιβαρύνσεις και/ή πρόστιμα παράλειψης που είχαν προκύψει και/ή επιβληθεί πριν από την ημερομηνία διαγραφής ∙
  • γραπτή συγκατάθεση αρμόδιου εκπροσώπου της Δημοκρατίας για την επαναφορά της εταιρείας, σε περίπτωση που περιουσία και/ή δικαιώματα της έγιναν αντικείμενο χειρισμού από τη Δημοκρατία ∙
  • το τέλος των είκοσι ευρώ (€20) και επιπρόσθετο τέλος είκοσι ευρώ (€20) σεε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη συμπλήρωση του εντύπου και τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις και στη σελίδα Διοικητική επαναφορά εταιρείας αντίστοιχα.

Στις 6 Δεκεμβρίου 2021, τέθηκε σε εφαρμογή το πιο κάτω νέο έντυπο ΗΕ64.

ΗΕ64

Διοικητική επαναφορά εταιρείας στο μητρώο

go to top