ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver

Βάση πληροφοριών

Έντυπα έναρξης εταιρείας

  Έντυπο
No.: ΗΕ8,9, 10
ΤΕΛΟΣ: 2.080,00
Λεπτομέρειες

Συμπληρώστε και καταχωρίστε τα ακόλουθα έντυπα, αναλόγως της περίπτωσης, για να εξασφαλίσετε εξασφαλίσετε το πιστοποιητικό έναρξης εργασιών δημόσιας εταιρείας πριν την έναρξη εργασιών και την ανάληψη δανείων ή συναφή υποχρεώσεων:

 • σε περίπτωση που η εταιρεία έχει εκδώσει πρόσκληση για εγγραφή:
  • δήλωση για έκδοση πιστοποιητικού έναρξης εργασιών δημόσιας εταιρείας (έντυπο ΗΕ9)∙
  • πρόσκληση για εγγραφή (prospectus)∙
  • θέσμια δήλωση∙
  • βεβαίωση τράπεζας
  • το τέλος των δύο χιλιάδων ογδόντα ευρώ (€2080). Σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας, θα πρέπει να καταβληθεί το επιπρόσθετο τέλος των ογδόντα ευρώ (€80).
 • σε περίπτωση που η εταιρεία δεν εκδίδει πρόσκληση για εγγραφή:
  • έκθεση αντί πρόσκλησης για έγγραφή δημόσιας εταιρείας (έντυπο ΗΕ8)∙
  • Δήλωση για έκδοση πιστοποιητικού έναρξης εργασιών δημόσιας εταιρείας (έντυπο ΗΕ10)∙
  • την θέσμια δήλωση∙
  • βεβαίωση της τράπεζας∙
  • το τέλος των δύο χιλιάδων ογδόντα ευρώ (€2080). Σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας, θα πρέπει να καταβληθεί το επιπρόσθετο τέλος των ογδόντα ευρώ (€80).

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά στη συμπλήρωση του εντύπου και τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και συχνότερους λόγους απόρριψης και στη σελίδα πιστοποιητικού έναρξης εργασιών δημόσιας εταιρείας αντίστοιχα.

 

ΗΕ8

Έκθεση αντί πρόσκλησης για έγγραφή δημόσιας εταιρείας

ΗΕ9

Δήλωση για έκδοση πιστοποιητικού έναρξης εργασιών δημόσιας εταιρείας

ΗΕ10

Δήλωση για έκδοση πιστοποιητικού έναρξης εργασιών δημόσιας εταιρείας

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top