ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Έντυπα έναρξης εταιρείας

  Έντυπο
No.: ΗΕ8,9
ΤΕΛΟΣ: 999,99
Λεπτομέρειες

Συμπληρώστε και καταχωρίστε τo έντυπο ΗΕ9, για να εξασφαλίσετε το πιστοποιητικό έναρξης εργασιών δημόσιας εταιρείας πριν την έναρξη εργασιών και την ανάληψη δανείων ή συναφή υποχρεώσεων, συνοδευόμενο από:

  • βεβαίωση τράπεζας περί καταβολής ποσού ∙
  • πρόσκληση για εγγραφή (prospectus) σε περίπτωση που η εταιρεία έχει εκδώσει πρόσκληση για εγγραφή ∙ 
  • έκθεση αντί πρόσκλησης για έγγραφη δημόσιας εταιρείας (έντυπο ΗΕ8) σε περίπτωση που η εταιρεία δεν εκδίδει πρόσκληση για εγγραφή ∙ 
  • τo τέλος των δύο χιλιάδων είκοσι ευρώ (€2020) και επιπρόσθετο τέλος είκοσι ευρώ (€20) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη συμπλήρωση του εντύπου και τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις του εντύπου ΗΕ9, στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις του εντύπου ΗΕ8 και στη σελίδα Πιστοποιητικό έναρξης εργασιών δημόσιας εταιρείας αντίστοιχα.

Στις 6 Δεκεμβρίου 2021, τέθηκε σε εφαρμογή το νέο και ενοποιημένο έντυπο ΗΕ9, το οποίο αντικατέστησε τα έντυπα ΗΕ9 και ΗΕ10. Παράλληλα, στις 6 Δεκεμβρίου 2021 τέθηκε σε εφαρμογή το πιο κάτω ανασχεδιασμένο έντυπο ΗΕ8. 

 

ΗΕ9

Έκδοση πιστοποιητικού έναρξης εργασιών δημόσιας εταιρείας

ΗΕ8

Έκθεση δημόσιας εταιρείας αντί πρόσκληση για εγγραφή

ΗΕ8 Πρόσθετο φύλλο

Πωλητής περιουσίας

ΗΕ8 Πρόσθετο φύλλο

Στοιχεία συναλλαγής με ιδρυτή, σύμβουλο, πωλητή ή προτεινόμενο σύμβουλο

ΗΕ8 Πρόσθετο φύλλο

Στοιχεία κεφαλαίου

ΗΕ8 Πρόσθετο φύλλο

Στοιχεία μετοχών και/ή χρεωστικών ομολόγων κατ’ εκλογή

ΗΕ8 Πρόσθετο φύλλο

Προκαταρκτικές δαπάνες

ΗΕ8 Πρόσθετο φύλλο

Ποσά και ωφελήματα σχετικά με ιδρυτές

ΗΕ8 Πρόσθετο φύλλο

Ουσιώδεις συμβάσεις

ΗΕ8 Πρόσθετο φύλλο

Μετοχές μερικώς ή εξολοκλήρου πληρωθείσες διαφορετικά από μετρητά

ΗΕ8 Πρόσθετο φύλλο

Χρεωστικά ομόλογα μερικώς ή εξολοκλήρου πληρωθείσα διαφορετικά από μετρητά

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top