ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver

Βάση πληροφοριών

Έντυπα και Τέλη Ευρωπαικών Εταιρειών

  Έντυπο
No.: ΕΔ8,ΕΔ8(Ι)
ΤΕΛΟΣ: 40,00
Λεπτομέρειες

Συμπληρώστε και καταχωρίστε, δια χειρός ή ταχυδρομείου, το ακόλουθο έντυπο (έντυπο ΕΔ8) για να μετατρέψετε την ευρωπαϊκή εταιρεία σε δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, καταβάλλοντας το τέλος των είκοσι ευρώ (€20). Σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας τότε θα πρέπει να καταβάλετε το επιπρόσθετο τέλος των είκοσι ευρώ (€20).

Σημειώνεται ότι το σχέδιο μετατροπής της SE καταχωρείται στον Έφορο Εταιρειών με το έντυπο ΕΔ8(Ι), καταβάλλοντας το τέλος των είκοσι ευρώ (€20) και το επιπρόσθετο τέλος των είκοσι ευρώ (€20) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά στη συμπλήρωση των εντύπων και τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και συχνότερους λόγους απόρριψης  και στη σελίδα μετατροπή της SE σε δημόσια εταιρεία αντίστοιχα.

Από τις 12 Φεβρουαρίου 2021, τίθενται σε εφαρμογή τα πιο κάτω ανασχεδιασμένα έντυπα ΕΔ8 και ΕΔ8(Ι). 

ΕΔ8 (νέο)

Μετατροπή της SE σε δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης

ΕΔ8 (Ι) Νέο

Ειδοποίηση σχεδίου μετατροπής της SE σε δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης

ΕΔ8 Πρόσθετο φύλλο

Στοιχεία γραμματέα

ΕΔ8 Πρόσθετο φύλλο

Στοιχεία διοικητικού συμβούλου

ΕΔ8 Πρόσθετο φύλλο

Στοιχεία μελών

ΕΔ8 Πρόσθετο φύλλο

Στοιχεία μετοχικού κεφαλαίου

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top