ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Έντυπα και Τέλη Ευρωπαικών Εταιρειών

  Έντυπο
No.: ΕΔ6,ΕΔ6(Ι),ΕΔ9
ΤΕΛΟΣ: 60,00
Λεπτομέρειες

Συμπληρώστε και καταχωρίστε, διά χειρός/ταχυδρομείου, τα ακόλουθα έντυπα (έντυπο ΕΔ6 και έντυπο ΕΔ9) για να μεταφέρετε την ευρωπαϊκή εταιρεία εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας, καταβάλλοντας το συνολικό τέλος των σαράντα ευρώ (€40). Σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας τότε θα πρέπει να καταβάλετε το επιπρόσθετο τέλος των είκοσι ευρώ (€20) ανά έντυπο.

Σημειώνεται ότι το σχέδιο μεταφοράς της SE καταχωρείται με το έντυπο ΕΔ6(Ι), καταβάλλοντας το τέλος των είκοσι ευρώ (€20) και το επιπρόσθετο τέλος των είκοσι ευρώ (€20) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά στη συμπλήρωση των εντύπων και τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις του εντύπου ΕΔ6Επεξηγηματικές Σημειώσεις του εντύπου ΕΔ6 (Ι)Επεξηγηματικές Σημειώσεις του εντύπου ΕΔ9 και στη σελίδα μεταφορά ευρωπαϊκής εταιρείας εκτός της Δημοκρατίας αντίστοιχα.

Από τις 12 Φεβρουαρίου 2021, έχουν τεθεί σε εφαρμογή τα πιο κάτω ανασχεδιασμένα έντυπα ΕΔ6, ΕΔ6(Ι) και ΕΔ9. 

 

ΕΔ6

Μεταφορά της SE εκτός Κυπριακής Δημοκρατίας

ΕΔ6 (Ι)

Σχέδιο μεταφοράς της SE εκτός Κυπριακής Δημοκρατίας

ΕΔ9

Δήλωση φερεγγυότητας από τα μέλη της SE η οποία πρόκειται να μεταφερθεί εκτός Κυπριακής Δημοκρατίας

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top