ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver

Βάση πληροφοριών

Έντυπα και Τέλη Ευρωπαικών Εταιρειών

  Έντυπο
No.: ΕΔ7
ΤΕΛΟΣ: 20,00
Λεπτομέρειες

Συμπληρώστε και καταχωρίστε, δια χειρός ή ταχυδρομείου, το ακόλουθο έντυπο (ΕΔ7) για να επικαιροποιήσετε το μητρώο ευρωπαϊκής εταιρείας αναφορικά με αλλαγή στη διεύθυνση εγγεγραμμένου γραφείου, αλλαγή στους αξιωματούχους της SE ή αλλαγή στα στοιχεία τους, καταβάλλοντας τα συνολικά τέλη των είκοσι ευρώ (€20,00) και επιπρόσθετο τέλος είκοσι ευρώ (€20,00) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας (πληρωτέα τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή).

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά στη συμπλήρωση του εντύπου και τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και συχνότερους λόγους απόρριψης καθώς και στις σελίδες Επικαιροποίηση διεύθυνσης εγγεγραμμένου γραφείου και Επικαιροποίηση αξιωματούχων αντίστοιχα.

Από τις 12 Φεβρουαρίου 2021, τίθεται σε εφαρμογή το πιο κάτω ανασχεδιασμένο έντυπο ΕΔ7. 

ΕΔ7 (νέο)

Αλλαγές στα μέλη του διοικητικού / εποπτικού / διευθυντικού οργάνου της SE

ΕΔ7 Πρόσθετο φύλλο

Στοιχεία μελών του διοικητικού / εποπτικού / διευθυντικού οργάνου

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top