ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Έντυπα και Τέλη Ευρωπαικών Εταιρειών

  Έντυπο
No.: ΕΔ4,ΕΔ4(Ι)
ΤΕΛΟΣ: 40,00
Λεπτομέρειες

Συμπληρώστε και καταχωρίστε, δια χειρός ή ταχυδρομείου, το ακόλουθο έντυπο (έντυπο ΕΔ4), για να μετατρέψετε δημόσιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε ευρωπαϊκή εταιρεία στην Κυπριακή Δημοκρατία, καταβάλλοντας το τέλος των είκοσι ευρώ (€20) και επιπρόσθετο τέλος των εκατό ευρώ (€100) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας.

Σημειώνεται ότι, το σχέδιο μετατροπής δημόσιας εταιρείας σε ευρωπαϊκή εταιρεία (SE) καταχωρείται στον Έφορο Εταιρειών, υποβάλλοντας το ακόλουθο έντυπο ΕΔ4(Ι) και καταβάλλοντας το τέλος των είκοσι ευρώ (€20) και επιπρόσθετο τέλος είκοσι ευρώ (€20) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας.

Τα τέλη είναι πληρωτέα τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά στη συμπλήρωση του εντύπου και τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις του εντύπου ΕΔ4Επεξηγηματικές Σημειώσεις του εντύπου ΕΔ4 (Ι) και στη σελίδα Μετατροπή δημόσιας εταιρείας σε ευρωπαϊκή εταιρεία SE.

Εάν επιθυμείτε, με την εγγραφή της εταιρείας σας, να λάβετε και πιστοποιημένα αντίγραφα των συναφή με τη μεταφοράς έδρας πιστοποιητικών θα πρέπει να καταβάλετε το επιπρόσθετο ποσό των εκατόν είκοσι ευρώ (€120), με την προσκόμιση αντίγραφου του ιδρυτικού και καταστατικού εγγράφου, ή σε αντίθετη περίπτωση, εκατόν τριάντα ευρώ (€130) και εκατό ευρώ (€100) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας.

Από τις 12 Φεβρουαρίου 2021, έχουν τεθεί σε εφαρμογή τα πιο κάτω ανασχεδιασμένα έντυπα ΕΔ4 και ΕΔ4(Ι). 

ΕΔ4

Μετατροπή δημόσιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε SE

ΕΔ4 (Ι)

Σχέδιο μετατροπής δημόσιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε SE

ΕΔ4 Πρόσθετο φύλλο

Στοιχεία γραμματέα

ΕΔ4 Πρόσθετο φύλλο

Στοιχεία διοικητικού συμβούλου

ΕΔ4 Πρόσθετο φύλλο

Στοιχεία μελών

ΕΔ4 Πρόσθετο φύλλο

Στοιχεία μετοχικού κεφαλαίου

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top