ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Έντυπα και Τέλη Ευρωπαικών Εταιρειών

  Έντυπο
No.: ΕΔ5
ΤΕΛΟΣ: 20,00
Λεπτομέρειες

Συμπληρώστε και καταχωρίστε, δια χειρός ή ταχυδρομείου, το ακόλουθο έντυπο (έντυπο ΕΔ5), για να μεταφέρετε την έδρα ευρωπαϊκής εταιρείας στην Κυπριακή Δημοκρατία, καταβάλλοντας το τέλος των είκοσι ευρώ (€20) και επιπρόσθετο τέλος των εκατό ευρώ (€100) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας.

Τα τέλη είναι πληρωτέα τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά στη συμπλήρωση του εντύπου και τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις και στη σελίδα Μεταφορά έδρας SE στην Κυπριακή Δημοκρατία αντίστοιχα.

Εάν επιθυμείτε, με την εγγραφή της εταιρείας σας, να λάβετε και πιστοποιημένα αντίγραφα των συναφή με τη μεταφοράς έδρας πιστοποιητικών θα πρέπει να καταβάλετε το επιπρόσθετο ποσό των εκατόν είκοσι ευρώ (€120), με την προσκόμιση αντίγραφου του ιδρυτικού και καταστατικού εγγράφου, ή σε αντίθετη περίπτωση, εκατόν τριάντα ευρώ (€130) και εκατό ευρώ (€100) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας.

Από τις 12 Φεβρουαρίου 2021, έχει τεθεί σε εφαρμογή το πιο κάτω ανασχεδιασμένο έντυπο ΕΔ5. 

ΕΔ5

Μεταφορά της SE στην Κυπριακή Δημοκρατία

ΕΔ5 Πρόσθετο φύλλο

Στοιχεία γραμματέα

ΕΔ5 Πρόσθετο φύλλο

Στοιχεία διοικητικού συμβούλου

ΕΔ5 Πρόσθετο φύλλο

Στοιχεία μελών

ΕΔ5 Πρόσθετο φύλλο

Στοιχεία μετοχικού κεφαλαίου

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top