ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Έντυπα και Τέλη Ευρωπαικών Εταιρειών

  Έντυπο
No.: ΕΔ1
ΤΕΛΟΣ: 105,00
Λεπτομέρειες

Συμπληρώστε και καταχωρίστε, δια χειρός/ταχυδρομείου, το ακόλουθο έντυπο  (ΕΔ1) για να εγγράψετε ευρωπαϊκή εταιρεία (SE) στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών, καταβάλλοντας:

  • το τέλος των εκατό πέντε ευρώ (€105) σε περίπτωση σύστασης καινούριας SE, και επιπρόσθετο τέλος εκατό ευρώ (€100) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας, ή
  • το τέλος των είκοσι ευρώ (€20) για τη σύσταση SE δια απορροφήσεως και επιπρόσθετο τέλος είκοσι ευρώ (€20) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας.

Τα τέλη είναι πληρωτέα τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά στη συμπλήρωση του εντύπου και τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις και στη σελίδα Σύσταση Ευρωπαϊκής Εταιρείας (SE) διά συγχωνεύσεως.

Εάν επιθυμείτε, με την εγγραφή της εταιρείας σας, να λάβετε και πιστοποιημένα αντίγραφα των συναφή με τη σύσταση της εταιρείας Πιστοποιητικών θα πρέπει να καταβάλετε το επιπρόσθετο ποσό των εκατόν είκοσι ευρώ (€120), με την προσκόμιση αντίγραφου του ιδρυτικού και καταστατικού εγγράφου, ή σε αντίθετη περίπτωση, εκατόν τριάντα ευρώ (€130) και εκατό ευρώ (€100) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας.

Το πιο κατω ανασχεδιασμένο έντυπο ΕΔ1 έχει τεθεί σε εφαρμογή από τις 12 Φεβρουαρίου 2021.

ΕΔ1

Σύσταση SE διά συγχωνεύσεως

ΕΔ1 Πρόσθετο φύλλο

Στοιχεία εταιρειών που συγχωνεύονται

ΕΔ1 Πρόσθετο φύλλο

Στοιχεία γραμματέα

ΕΔ1 Πρόσθετο φύλλο

Στοιχεία διοικητικού συμβούλου

ΕΔ1 Πρόσθετο φύλλο

Στοιχεία μελών

ΕΔ1 Πρόσθετο φύλλο

Στοιχεία μετοχικού κεφαλαίου

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top