ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Έντυπα και Τέλη Ευρωπαικών Εταιρειών

  Έντυπο
No.: ΕΔ3
ΤΕΛΟΣ: 105,00
Λεπτομέρειες

Συμπληρώστε και καταχωρίστε, διά χειρός/ταχυδρομείου, το ακόλουθο έντυπο (έντυπο ΕΔ3) για να εγγράψετε SE στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών, καταβάλλοντας το τέλος των εκατό πέντε ευρώ (€105) και επιπρόσθετο τέλος εκατό ευρώ (€100) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας.

Τα τέλη είναι πληρωτέα τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά στη συμπλήρωση του εντύπου και τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις και στη σελίδα Σύσταση Θυγατρικής Ευρωπαϊκής Εταιρείας αντίστοιχα.

Εάν επιθυμείτε, με την εγγραφή της εταιρείας σας, να λάβετε και πιστοποιημένα αντίγραφα των συναφή με τη σύσταση της εταιρείας Πιστοποιητικών θα πρέπει να καταβάλετε το επιπρόσθετο ποσό των εκατόν είκοσι ευρώ (€120), με την προσκόμιση αντίγραφου του ιδρυτικού και καταστατικού εγγράφου, ή σε αντίθετη περίπτωση, εκατόν τριάντα ευρώ (€130) και εκατό ευρώ (€100) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας.

Το πιο κατω ανασχεδιασμένο έντυπο ΕΔ3 έχει τεθεί σε εφαρμογή από τις 12 Φεβρουαρίου 2021.

ΕΔ3

Σύσταση θυγατρικής SE

ΕΔ3 Πρόσθετο φύλλο

Στοιχεία των SE / εταιρειών / νομικών προσώπων τα οποία καλύπτουν το κεφάλαιο των μετοχών της SE

ΕΔ3 Πρόσθετο φύλλο

Στοιχεία γραμματέα

ΕΔ3 Πρόσθετο φύλλο

Στοιχεία διοικητικού συμβούλου

ΕΔ3 Πρόσθετο φύλλο

Στοιχεία μελών

ΕΔ3 Πρόσθετο φύλλο

Στοιχεία μετοχικού κεφαλαίου

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top