ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Έντυπα και Τέλη Συνεταιρισμού

  Έντυπο
No.: Σ5
ΤΕΛΟΣ: 20,00
Λεπτομέρειες

Συμπληρώστε και καταχωρίστε το έντυπο ετήσια έκθεση συνεταιρισμού (έντυπο Σ5) καταβάλλοντας το τέλος των είκοσι ευρώ (€20) και επιπρόσθετο τέλος των είκοσι ευρώ (€20) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας.

Στην βάση του περί Εταιρειών (Τροποποιητικού) Νόμου 2024, Ν.18(Ι)/2024 , ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 5 Μαρτίου 2024, συνεταιρισμός που παραλείπει να υποβάλει εμπρόθεσμα την ετήσια έκθεση (για τις Ετήσιες Εκθέσεις με ημερομηνία σύνταξης για τα έτη 2021 και εντεύθεν), υπόκειται σε εφάπαξ χρηματική επιβάρυνση ύψους πενήντα ευρώ (€50) και σε περαιτέρω χρηματική επιβάρυνση ένα ευρώ (€1) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης αυτής μέχρι και το μέγιστο συνολικό ποσό των εκατό πενήντα ευρώ (€150).  

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη συμπλήρωση του εντύπου και τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις και στη σελίδα Καταχώριση Ετήσιων Εκθέσεων και Οικονομικών Καταστάσεων αντίστοιχα.

Στις 6 Δεκεμβρίου 2021, τέθηκε σε εφαρμογή το πιο κάτω ανασχεδιασμένο έντυπο ΣΕ5.

 

 

 

Σ5

Ετήσια έκθεση συνεταιρισμού

Σ5 Πρόσθετο φύλλο

Στοιχεία συνεταίρων

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top