ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Νομοθεσία

  Κανονιστική Διοικητική Πράξη
No.: Κ.Δ.Π. 112/2021 317/2021 116/2022
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 21-07-2022
Λεπτομέρειες

Οι Οδηγίες (Κ.Δ.Π. 112/2021, Κ.Δ.Π. 317/2021, Κ.Δ.Π. 116/2022 και Κ.Δ.Π. 401/2023) για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων) του 2021, θεσπίζουν την λειτουργία του μητρώου πραγματικών δικαιούχων εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων.

go to top