ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Νομοθεσία

  Κανονισμοί
No.: 113
Λεπτομέρειες

Οι Περί Εταιρειών Κανονισμοί ρυθμίζουν, μεταξύ άλλων, τα έντυπα που υποβάλλονται στον Έφορο Εταιρειών από τις εταιρείες και τις αλλοδαπές εταιρείες που εγκαθιδρύουν τόπο εργασίας στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Οι περί Εταιρειών Κανονισμοί του 1977 και οι τροποποιητικοί κανονισμοί του 2000, 2001, 2005, 2010, 2012 και 2018 παρατίθενται.  

go to top