ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Νομοθεσία

  Κανονισμοί
No.: 113
Λεπτομέρειες

Οι Περί Εταιρειών (Τέλη και Δικαιώματα) Κανονισμοί ρυθμίζουν, μεταξύ άλλων, τα τέλη τα οποία καταβάλλονται από τις εταιρείες στον Έφορο Εταιρειών.

Οι περί Εταιρειών (Τέλη και Δικαιώματα) Κανονισμοί του 2013 και οι Τροποποιητικοί Κανονισμοί του 2017 και 2018 παρατίθενται.

go to top